Home


“In de modder wortelt de Lotus.
In troebel, vervuild water groeit zij.
Onweerstaanbaar aangetrokken door dat licht
dat zij niet kent, maar wel voorvoelt
en dat aan haar trekt
haar aantrekt
haar omhoog heft
en haar dwingt op te klimmen
en dat zij plotseling ontmoet,
wanneer zij door het oppervlak heen breekt.
Dan opent zij zich in volle glorie
zij bloeit op en
verblind als zij is
overrompelt zij eenieder
met de schittering van Haar weergaloze pracht”.
(F.Lebyer)

Weergaloze pracht, gaat samen met geloof in eigen kracht.

Door ervaringen, gebeurtenissen, of wat net niet gebeurt, kunnen we dat geloof kwijtraken. Vaak ontstaan hierdoor fysieke klachten en voelen we spanningen. Het lijkt alsof we “afgesneden” zijn van onze wortels en het contact met onze oergrond kwijtraken. We vergeten wie we werkelijk Zijn.

Echter, wat “vergeten” is kan herinnerd worden. Innerlijke kracht kan hervonden- en wat nu nog “veilig” opgeborgen of versluierd is, aan het licht gebracht worden.

Jij bent de bron van alle mogelijkheden. Jij hébt de bron van alle mogelijkheden.